Nem Chả Nha Trang

Chả cá chiên (0.5 kg)
110.000₫ | 95.000
Chả cá hấp (0.5 kg)
110.000₫ | 95.000
Chả lụa tiêu (0.5kg)
130.000₫ | 115.000
Giò thủ (0.5kg)
150.000₫ | 135.000
Chả giò (0.5kg)
140.000₫ | 130.000
Nem chua (0.5kg)
130.000₫ | 115.000
Nem nướng Nha Trang (300gr)
160.000₫ | 150.000