Thông tin thanh toán

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN CÁ NHÂN

1. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

- STK: 69909889 
- Chủ tài khoản: Bùi Tuấn
- Chi nhánh: ACB chi nhánh Tân Thuận (TP.HCM)

2. Momo

- SĐT: 0824 246 468
- Chủ tài khoản: Bùi Tuấn