dac san nhatrang

Nem chả Út Nhí – Nha Trang: món quà kết chặt tình thân!
Và đứa con tinh thần Nem chả Út Nhí – Nha Trang ra đời trên đất Sài Gòn như một lời nhắc nhở: tinh thần cầu thị không bao giờ thừa cả!
Chả nem